Conveni Metall

Formació per a la Prevenció de Riscos Laborals

Un ampli catàleg de cursos perquè la formació en la teva empresa sigui completa

L’empresari ha de proporcionar a cada treballador/a, en compliment del seu deure de protecció, una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria de prevenció de riscos laborals, adaptada a l’evolució dels mateixos i a l’aparició d’altres de nous.

Amb l’objectiu de reduir la sinistralitat i potenciar la cultura preventiva en els llocs de treball, d’acord amb l’article 2. 2 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i l’article 4.2 de l’Estatut dels Treballadors, s’acorda establir una formació mínima obligatòria, en matèria de prevenció de riscos laborals, per a totes les persones treballadores del Sector d’el Metall (ja siguin treballadors d’obra de construcció o que treballin fora d’ella).

 

En què et pot ajudar Prevengest?

A Prevengest estem acreditats per la Fundació del Metall amb número 1301100944 i M2105180258 per a realitzar les formacions que s’exigeixen en aquest conveni.

L’àmbit d’aquest conveni s’estén a totes les empreses i treballadors que realitzen la seva activitat, tant en processos de fabricació, elaboració o transformació, com en les de muntatge, reparació, conservació, manteniment, emmagatzematge o posada en funcionament d’equips i
instal·lacions industrials, que es relacionin amb el Sector del Metall.

 

Truca’ns i t’informem!

Unitats mòbils

Per poder donar solució a totes les necessitats, també disposem d’Unitats Mòbils que es desplacen a la teva empresa, si cal.

Formació

La nostra plataforma de formació e-learning ofereix a l’empresa àmplies possibilitats de personalització i la gestió dels seus propis cursos sense necessitat de disposar de tecnologia pròpia.

Bonificació

Et facilitem la gestió per a la bonificació de la formació que s’imparteixi als treballadors de la teva empresa, a través de la Fundació Tripartita.

Et facilitem la gestió per a la bonificació de la formació que s’imparteixi als treballadors de la teva empresa, a través de la

Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE).

“Treballem el comportament preventiu de les persones i els hàbits segurs.”