Conveni Construcció

Formació per a la Prevenció de Riscos Laborals

El Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció estableix que els treballadors hauran de «realitzar una formació d’acord amb els riscos i mesures preventives associades a les seves tasques».

El nostre objectiu és ser de gran utilitat a les empreses per a poder elaborar el seu Pla Formatiu de Prevenció de Riscos Laborals, interferint el mínim possible en la seva productivitat.

Prevenció

Servei de Prevenció especialitzat en empreses que treballen al sector de la construcció i rehabilitació.

Inspeccions de posada en servei i periòdiques dobra (proteccions col·lectives, mitjans auxiliars, equips de treball).

Plans de seguretat, avaluacions de riscos i instruccions operatives específiques. Recursos preventius i tècnics de prevenció.

Formació

Disposem de les millors instal·lacions perquè la formació pràctica dels treballadors sigui realment una experiència útil i completa.

Homologats per la Fundació Laboral de la Construcció i del Metall per impartir qualsevol formació de conveni.

Formació de plataforma i carretó elevador, bastides de treball, proteccions col·lectives, escales de mà, primers auxilis, extinció d’incendis, electricitat i altres.

Coordinació

NETFAL

Coordinació d’activitats empresarials i Coordinació de seguretat en fase d’execució d’obra.

Unitats mòbils

Per poder donar solució a totes les necessitats, també disposem d’Unitats mòbils que es desplacen a la teva empresa, si cal.

Formació

La nostra plataforma de formació e-learning ofereix a l’empresa àmplies possibilitats de personalització i la gestió dels seus propis cursos sense necessitat de disposar de tecnologia pròpia.

Bonificació

Et facilitem la gestió per a la bonificació de la formació que s’imparteixi als treballadors de la teva empresa, a través de la Fundació Estatal Per a la Formació en l’Ocupació.

Et facilitem la gestió per a la bonificació de la formació que s’imparteixi als treballadors de la teva empresa, a través de la

Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE).

“Treballem el comportament preventiu de les persones i els hàbits segurs.”