Instal·lació d’ascensors 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL d'Instal·lació d'ascensorsDirigit a: Aquest curs va dirigit a treballadors ocupats i desocupats que, o bé desenvolupen la seva activitat com a persones vinculades al Conveni del Metall, o bé volen fer una formació que els permeti l'accés a la mateixa.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, […]

Event Series Obres de paleta 20H

Obres de paleta 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL Obra Dirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció. Objetius: Formar l'alumne perquè adquireixi els coneixements bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals de l'ofici de "Obra" que han de disposar els que desenvolupin activitats en les […]

Event Series Moviment de terres 20H

Moviment de terres 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL de maquinària de moviments de terra Dirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre els riscos inherents als vehicles i maquinària per al moviment […]

Muntatge d’Estructures Tubulars 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL de Muntatge d'Estructures TubularsDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats […]

Event Series Encofrats 20H

Encofrats 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL d'EncofratsDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció. Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que dugui […]

Event Series Pintura 20H

Pintura 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL de PinturaDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc de l'Conveni General de Sector de la Construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que […]

Muntador d’escaiola, placa de guix laminat i assimilats 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL de Muntador d'escaiola, placa de guix laminat i assimilatsDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Construcció.Objetivos: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball […]

Event Series Tancaments metàl·lics 20H

Tancaments metàl·lics 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL Tancaments metàl·licsDirigit a: Treballadors de el sector Metall que no entren en obra i que es dediquen a treballs de fusteria metàl·lica.Objetius: Formar l'alumne en els continguts mínims per a operaris en treballs de fusteria metàl·lica, perquè adquireixi els coneixements que han de disposar els que desenvolupin activitats en les empreses emmarcades en […]

Ofici electricitat AT i BT 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL electricitat AT i BTDirigit a: Treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc de el Conveni del Sector Metall en empreses que desenvolupen la seva activitat en obres de construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques […]

Curs Ofici Operador Aparell Elevadors 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL Ofici Operador Aparell Elevadors 20HDirigit a: Qualsevol treballador de el sector de les Telecomunicacions que desenvolupi tasques a altures superiors a 2 metres d'altura en escales manuals, escales fixes, bastides, pals de fusta, pals de formigó i cobertes de protecció.Objetius: Conèixer els riscos i les mesures preventives dels treballs en altura, així com […]

Fontaneria i climatització Metall 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL Fontaneria i climatitzacióDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc del Conveni General de Sector de la Metall.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre fontaneria i instal·lacions de climatització així com sobre els riscos inherents als mateixos, la […]

Aïllament i impermeabilització 20H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL Aïllament i impermeabilitzacióDirigit a: Els treballadors que desenvolupen la seva activitat en empreses enquadrades en el marc de l'Conveni General de Sector de la Construcció.Objetius: Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les operacions d'aïllament […]