Event Series Primers auxilis

Primers auxilis

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Els primers auxilis són un conjunt de tècniques d'assistència que pot prestar qualsevol persona i que solen administrar-se a ferits o infermers mentre arriba a el lloc el personal sanitari. El nostre objectiu és que tinguis les eines bàsiques per socórrer per emergència mèdica, fins i tot mentre teletreballes.

Plataforma elevadora 8H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Curs PRL Plataforma elevadora Dirigit a: Operaris de magatzem i logística, i tots aquells que per la seva activitat de treball facin ús de plataformes elevadores. Objetius: Adquirir els coneixements teoricopràctics sobre la realització de forma segura i eficient de treballs amb plataformes elevadores. Utilitzar adequadament els equips de protecció individual necessaris durant el maneig […]

Nivell bàsic Sector Metall 60H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Adquirir, d'acord amb els continguts formatius desenvolupats en l'Acord estatal de el sector de l'metall (Resolució de 3 de març de 2009), els coneixements que es requereixen per a l'acompliment de les funcions de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

Nivell Bàsic Sector Construcció 60H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Aquest curs constitueix el nucli d'un curs bàsic de prevenció de riscos laborals, segons el que preveu la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals en l'art. 32 i en el RD 39/1997 Reglament dels serveis de prevenció en els art. 34 i 35, i en els annexos III i IV.

Nivell Bàsic Sector Construcció 60H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Aquest curs constitueix el nucli d'un curs bàsic de prevenció de riscos laborals, segons el que preveu la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals en l'art. 32 i en el RD 39/1997 Reglament dels serveis de prevenció en els art. 34 i 35, i en els annexos III i IV.

Nivell Bàsic Sector Construcció 60H

Centre de Formació Pràctica Carrer Ernest Lluch, 15, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Aquest curs constitueix el nucli d'un curs bàsic de prevenció de riscos laborals, segons el que preveu la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals en l'art. 32 i en el RD 39/1997 Reglament dels serveis de prevenció en els art. 34 i 35, i en els annexos III i IV.